×

ยืนคนละมุม แก้ปัญหาอาหารสัตว์

Please enter correct URL of your document.

กรมการค้าภายในแจ้งเลื่อนการประชุมไม่มีกำหนด

ประชุมแก้ปัญหาอาหารสัตว์ล่ม สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมการค้าภายใน ลาประชุม ด้านกรมการค้าภายในแจ้งเลื่อนประชุมไม่มีกำหนด

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมการค้าภายใน แจ้งลาประชุมหารือเพื่อแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ย้ำกรมการค้าภายในสามารถตัดสินใจบนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

โดยเนื้อความจดหมายระบุว่า “ตามที่ กรมการค้าภายในได้มีหนังสือเชิญประชุมหารือเพื่อแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาราคาสินค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยมีกำหนดในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. และขอปรับเปลี่ยนเวลาประชุมเป็น 15.00 น.โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมกับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งจะพิจารณากำหนดโควต้าจำนวนนำเข้าข้าวสาลีภายใต้การผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวสาลี 3:1 ส่วนนั้น

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ขอเรียนท่านว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมการค้าพืชไร่ ได้ออกข่าวไม่เห็นด้วยกับการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวและมีข้อสอบถามต่างๆ ซึ่งเป็นคำถามเดิมที่ได้มีการชี้แจงไปแล้วในหลายเวที และบางคำถามกรมการค้าภายในมีข้อมูลอยู่แล้ว การให้ข่าวตังกล่าวจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ขัดแย้งต่อที่ประชุม และทำให้การประชุมไม่มีข้อยุติคล้ายกับบรรยากาศการประชุมกับท่านปลัดทั้งสองกระทรวงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา

ในการนี้ เพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศขัดแย้งดังกล่าว สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จึงขอลาการประชุมในครั้งนี้ หากกรมการค้าภายในมีข้อสอบถามข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมสมาคมยินดีที่จะทำหนังสือตอบคำถามไปยังท่านโดยตรงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สมาคมเห็นว่าการพิจารณาผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวเป็นอำนาจของรัฐท่านสามารถตัดสินใจได้จากข้อมูลที่ท่านมีอยู่ได้”

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้สั่งเลื่อนการประชุมออกไปแบบไม่มีกำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การประชุมแก้ปัญหาอาหารสัตว์อาจจะมีความยืดเยื้อ เนื่องจากเกษตรกร ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ และ ภาคราชการ ต่างยืนอยู่คนละมุม และมีแนวโน้มความขัดแย้งต่อเนื่อง

แหล่งข่าวระดับสูงฯ กล่าวว่า มีโอกาสสูงที่ผู้ประกอบการจะหยุดผลิตอาหารสัตว์จะหยุดไลน์ผลิตทั้งหมดหรือเลือกผลิตเฉพาะอาหารสัตว์เท่าที่สมาชิกมีความต้องการ นั่นหมายถึงอาหารสัตว์มีโอกาสที่จะขาดตลาดอย่างรุนแรงกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย และท้ายที่สุดกระทบกับเกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้ แนวทางการแก้ปัญหาของกรมการค้าภายในยังไม่ชัดเจน แม้การประชุมที่ผ่านมาจะมีการแถลงร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่เปิดทางให้มีการนำเข้าอาหารสัตว์ชั่วคราวไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาคการผลิตไปก่อน แต่กรมการค้าภายใน ได้เรียกประชุมอีกครั้งในวันนี้ และ นำสู่การเลื่อนการประชุมอย่างไม่มีกำหนด

ที่มา: เรื่องเล่า ข่าวเกษตร

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 127

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 373

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon