×

ผู้เลี้ยงไก่จี้รัฐ ‘คุม’ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

Please enter correct URL of your document.

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อราคาธัญพืช ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ เพราะรัสเซียและยูเครนเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ทั้งข้าวสาลีและข้าวโพด

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉวีวรรณ คำพา ระบุ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อราคาธัญพืช ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ เพราะรัสเซียและยูเครนเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ทั้งข้าวสาลีและข้าวโพด

ปัจจุบันราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น 50-60% โดยข้าวสาลีนำเข้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ ราคาปรับเพิ่มขึ้นเป็น 12 บาท/กิโลกรัม จากเดิม 8-9 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ราคาข้าวโพดในประเทศอยู่ที่ 11.10 บาท/กิโลกรัม และยังมีปัจจัยราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ทั้งกากถั่ว ข้าวโพด และวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรแบกรับต้นทุนมาโดยตลอด

หากรัฐไม่สามารถควบคุมราคาวัตถุดิบได้ ก็ควรปล่อยให้ราคาไก่และไก่ไข่เป็นไปตามกลไกตลาดที่ควรจะเป็น

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/991486

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 135

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon