×

ซีพีเอฟ พร้อมซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่รุกป่า- ปลอดเผา

Please enter correct URL of your document.

ซีพีเอฟ ยืนยันพร้อมรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกรที่ลงทะเบียนในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ตอกย้ำรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ไม่บุกรุกป่า ไม่เผา 100% ตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า ในขณะนี้ โรงงานอาหารสัตว์ ซีพีเอฟ ยังสามารถรองรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก พร้อมเปิดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำยึดมั่นนโยบายการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบ

โดยผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกข้าวโพดที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตามแนวทาง “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ”  โดย เกษตรกรยังได้ราคารับซื้อที่ประกาศหน้าโรงงานซึ่งเป็นตามกระทรวงพาณิชย์กำหนด และขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต

“ขณะนี้ โรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟ บริษัทยินดีรับผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และราคารับซื้อยังอยู่ในระดับที่ดี และรับซื้อผลผลิตที่ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งปลูก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเป็นข้าวโพดที่รับซื้อ 100% มาจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างแน่นอน” นายเรวัติกล่าว

ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซีพีเอฟ ยังร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรให้บริษัท อำนวยความสะดวกเกษตรกรในช่วงการเก็บเกี่ยว โดยเปิดจุดรับซื้อที่ใกล้กับแหล่งปลูกของเกษตรกร เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายได้สะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและได้รับราคาขายที่โปร่งใสและยุติธรรม

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ กับ กรุงเทพโปรดิ๊วส ยังเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกบนพื้นที่ถูกต้องตามเอกสารสิทธิ์มีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทันสมัยมาใช้ มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี และมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปลูกแบบปลอดการเผา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผ่านการดำเนินโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลผลิต ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/978277

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 135

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon