×

Thai Sustainable Fisheries Roundtable

Please enter correct URL of your document.

ในเวลาเดียวกันกับที่เรามีปัญหาเรื่องการประมงว่ายั่งยืนหรือไม่? Illegal, unreported, unregurated fishing (IUU) หรือการจับปลาที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไม่มีกฎระเบียบ นั้น สมาคมที่เกี่ยวกับการประมง การผลิต และส่งออกทั้ง 8 ก็รวมตัวกันโดยเชิญภาครัฐ (อธิบดีกรมประมง)เป็นประธานเครือข่าย และ สำนักงานวิจัยและพัฒนาเกษตร (สวก)เป็นผู้สนับสนุนเงินวิจัยในโครงการนี้ เป้าหมายคือหาคำตอบให้กับโจทย์ IUU เพื่อแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ การศึกษาในระยะที่ 1 นั้นก็เพื่อหาโจทย์ที่จะต้องไปวิจัยเพิ่มเพื่อนำไปสู่การแก้ไขซึ่งสรุปได้ทั้งหมด 14 ประเด็น เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา สวก ก็ได้อนุมัติเงินสนับสนุนโครงการระยะสอง จึงขอบคุณหน่วยงานทั้งกรมประมงและ สวก อีกครั้ง เชื่อว่าหนึ่งปีจากนี้เราจะได้คำตอบเพื่อแก้ปัญหา IUU ต่อไป อ่านเพิ่ม : www.tsfr.in.th

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 135

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon