×

หมวดที่ 1

ข้อ 1. ชื่อสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้
ชื่อว่า “ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ”
เขียนชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า THAI FEED MILL ASSOCIATION
เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ไทย ฟีด มิล แอสโซซิเอชั่น
เขียนชื่อเป็นอักษรภาษาจีนว่า
เรียกชื่อเป็นภาษาจีนว่า ไท้ ก้วก ชื่อ เลี่ยว ฉั่ง กง ฮุ้ย

ข้อ 2. สำนักงานของสมาคม สำนักงานของสมาคมนี้ ตั้งอยู่
ณ เลขที่
43 ชั้น 17 ห้อง 170
ไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-6756263-4
แฟ็กซ์ 02-6756265

ข้อ 3. ตราของสมาคม ตราของสมาคมนี้มีเครื่องหมายเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย และมีตัวหนังสือ
อักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษล้อมรอบรูปแผนที่ประเทศไทยเป็นรูปวงรี ดังรูปตราของ
สมาคมที่ประทับข้างล่างนี้

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้อมูล

Information
ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon