×

โลกร้อนกระทบห่วงโซ่อุปทาน

Please enter correct URL of your document.

ไฟป่า น้ำท่วม ภัยแล้ง กระทบถึงห่วงโซ่อุปทานอย่างแน่นอน มีหลายกรณีที่ได้เกิดขึ้นเช่นไม้จากแคนาดาที่ขาดช่วงเพราะเกิดไฟป่า กาแฟจากบราซิลที่ราคาขึ้นจากภัยแล้ง หรือข้าวที่ต้องใช้น้ำจำนวนมาก เป็นต้น ข้อเสนอเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวคือ 1 ต้องประสานกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดและ 2 เตรียมสต๊อกสินค้าไว้ให้เพียงพอ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรีบดำเนินการลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตของเราเองเพราะโลกที่กำลังร้อนขึ้นนั้นดูเหมือนจะยังไม่มีสัญญาณชลอลงเลย สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์ของเรานั้นก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในสินค้านำเข้าเช่นถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง เป็นต้น อ่านเพิ่ม:https://www.cnbc.com/2021/08/19/climate-change-supply-chain-disruptions-how-to-prepare.html

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 136

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon