×

ห่วงโซ่การผลิตกับความยั่งยืน

Please enter correct URL of your document.

เพื่อตอบโจทย์การผลิตที่ยั่งยืนนั้นผู้ผลิตจะต้องพัฒนาตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ การคำนวนอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงข้อใดข้อต่อหนึ่งนั้นย่อมไม่ตอบโจทย์เพราะเมื่อตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Tracebility) ก็จะพบว่ายังมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอยู่มาก ดังนั้นผู้ผลิตทุกข้อต่อของห่วงโซ่จึงต้องร่วมมือกันในการลดก๊าซฯเพื่อนำสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานยั่งยืนอย่างแท้จริง การบูรณาการผู้ประกอบการเหล่านี้จึงเป็นปัญหาว่าใครจะ “เริ่มก่อน” รูปประกอบจะแสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่ของปศุสัตว์ไทยที่ได้เริ่มพัฒนาความยั่งยืนโดยเริ่มจากข้อต่อ “สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย”

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 128

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 374

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon