×

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและเครือข่ายเข้าพบดร. วิชาญ ผอ.สวก. และทีมงาน

Please enter correct URL of your document.

(8 กุมภาพันธ์ 2566) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและเครือข่าย (คุณพรศิลป์ นายกสมาคม, ศ.ดร.นวดล มจธ., คุณสุกัญญา, คุณวรพงษ์) ได้เข้าพบหารือ ดร. วิชาญ ผอ.สวก. และทีมงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาประมงอวนลากอ่าวไทย (FIP) เป็นอย่างดี

ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ได้หารือถึงความร่วมมือและร่วมผลักดันการจัดทำมาตรฐานการผลิตแมลงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่ง สวก. ได้ส่งสัญญาณตอบรับและพร้อมสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานดังกล่าว โดยจะทำการศึกษากระบวนการผลิตแมลงฯ ความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน และจะสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปสู่การผลิตที่ยั่งยืน รวมทั้งหารือแนวทางการสนับสนุนโครงการวิจัยการลดก๊าซเรือนกระจกในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 136

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon