×

ลด “รอยเท้าคาร์บอน” ได้อย่างไร?

Please enter correct URL of your document.

เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Carbon Footprint ซึ่งหมายถึงปริมาณคาร์บอนหรือก๊าซอื่นที่แปลงเป็นหน่วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์ สัตว์ พืช ปล่อยไปในบรรยากาศ แต่ส่วนใหญ่เราจะพูดถึงจำนวนคาร์บอนของมนุษย์ที่เป็นต้นเหตุเพราะมนุษย์เป็นผู้บริโภคทั้งสัตว์และพืช จึงมีคำถามว่ามนุษย์แต่ละบุคคลจะช่วยลดคาร์บอนได้อย่างไร? คำตอบก็คือ: 1 ลดการใช้พลังงานเช่นจำนวนการเดินทางต่อปี 2 ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ 3 ลดการซื้อของที่ไม่จำเป็น 4 ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single use) 5 ลดความถี่ของการใช้เครื่องปรับอากาศ เหล่านี้เป็นต้น ครับ..ดูเหมือนจะพูดง่ายทำยากใช่ไหมครับ? มันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามกระแสของการบริโภค การผลิต ที่ลดคาร์บอนในอากาศกำลังมีการยอมรับมากขึ้นจากคนทั่วโลกและในที่สุดประเทศต่างๆก็จะออกกฎระเบียบเพื่อการนี้ต่อไป ผมจึงขอให้ยอมรับกระแสนี้เหมือนกับที่เราตอบรับกระแสอื่นๆเช่นมาตรฐานอาหารปลอดภัย สุขอนามัย การใช้แรงงาน เป็นต้น ดูเพิ่ม:https://www.bbc.com/news/av/science-environment-56822950

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 127

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 373

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon