×

พิธีลงนามความร่วมมือ และสัมมนาเรื่อง “การลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์”

Please enter correct URL of your document.

(9 กุมภาพันธ์ 2565) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเครือข่ายภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย (Thai Livestock Technical Consortium for Climate Neutrality, LCCN) ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยรศ.ดร.สุวิทย์ เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เป็นผู้แทนในการลงนาม

นอกจากนี้ หลังจากพิธีลงนามแล้ว ยังมีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “การลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์”

ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เช่นเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 1. นายสัตวแพทย์ ดร.ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO/IFAD/WFP ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี 2. ดร.พฤติภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 3.นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 4. ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5. รศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทั้งนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/b36oR6VNMY/

หรือดาวน์โหลดคลิปเต็มที่: https://drive.google.com/file/d/1-42Y1kMOaroHvvJb9R3nSpY7fCXSNEgK/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาฯ:

แนวโน้มความต้องการสินค้าปศุสัตว์ในอนาคต และมาตรการการค้าในสหภาพยุโรป โดย นสพ.ดร.ธนวรรษ เทียนสิน

ความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจปศุสัตว์ไทย โดย ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ

บทบาทและแนวทางของกรมปศุสัตว์ในการส่งเสริมปศุสัตว์สีเขียว โดย นสพ.รักไทย งามภักดิ์

แนวทางการดำเนินการภายใต้ MOU และศักยภาพของ มจธ.ฯ โดย ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์

Carbon footprint โดย รศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 128

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 373

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon