×

พาณิชย์ปูพรหมตรวจเครื่องชั่งลานรับซื้อปาล์มกว่า 2 พันแห่ง สกัดเอาเปรียบชาวสวน

Please enter correct URL of your document.

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-8 ก.ค. 2565 กรมได้ระดมสายตรวจเฉพาะกิจทั่วประเทศจำนวน 10 สาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ออกตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์รับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ คือ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร และ จ.กระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีลานรับซื้อปาล์มน้ำมันรวมกันทั้งสิ้น 2,147 แห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยในวันที่ 27 มิ.ย. 2565 จัดให้มีพิธีปล่อยขบวนรถสายตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (CO-OP)

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องชั่งที่สิ้นอายุคำรับรองหรือไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรอง เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 25 ซึ่งมีบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 20,000 บาท และหากผู้ประกอบการรายใด นำเครื่องชั่งไปทำการดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้น้ำหนักผิดเพี้ยนไปจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจรับรองไว้ จะมีความผิดตามมาตรา 75 มาตรา 75/1 และมาตรา 76 มีบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า การออกตรวจสอบในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรที่นำผลปาล์มไปขายได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิตทางการเกษตร

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถสังเกตจากสติกเกอร์ตรวจสอบประจำปีของกองชั่งตวงวัด และหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด และหากเกษตรกรพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้เครื่องชั่งซื้อขายสินค้าเกษตร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/economics/news_7131887

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 135

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon