×

พักขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 6 ราย คุมคุณภาพ-ราคา

Please enter correct URL of your document.

กรมการค้าต่างประเทศ พักการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 6 ราย หลังตรวจสอบพบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการป้องกันการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ได้มาตรฐาน และป้องกันผลกระทบต่อราคาในประเทศ

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เดือนธ.ค.2564 กรมฯ ได้พักการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 6 ราย หลังจากได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ตรวจสอบการนำเข้า ณ ด่านศุลกากรอย่างต่อเนื่อง

โดยกำหนดมันสำปะหลังความชื้นไม่เกินร้อยละ 14 ปริมาณดินทรายที่ดินกับหัวมันสำปะหลังไม่เกินร้อยละ 3 หากพบว่าการนำเข้าไม่ได้คุณภาพตามที่กำหนด จะดำเนินการพักการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทันที ซึ่งผู้นำเข้าต้องไปปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานที่กำหนดจึงจะสามารถนำเข้าต่อไปได้

“มาตรการดังกล่าวช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย อีกทั้งไม่กระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศ และทำให้ราคามีเสถียรภาพ เพราะขณะนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด ช่วงเดือนธ.ค.2564-มี.ค.2565 ซึ่งกรมฯ จะมีการติดตามสถานการณ์การนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดต่อไป”

ทั้งนี้ ราคาหัวมันสดปัจจุบันเฉลี่ย 2.55 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.43 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในช่วง 10 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณ 8.52 ล้านตัน มูลค่า 3,217.24 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.19 และ 46.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกปริมาณรวม 5.95 ล้านตัน มูลค่า 2,194.97 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากพบเบาะแสผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร 1385

ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-830764

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 128

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 373

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon