×

ดัน “กลุ่มนาแปลงใหญ่” พลับพลา ปลูกข้าว จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เพิ่มมูลค่า

Please enter correct URL of your document.

ดัน “กลุ่มนาแปลงใหญ่” ตำบลพลับพลา ปลูกข้าวจำหน่ายทั้งเมล็ดพันธุ์และสีแปรรูปเพิ่มมูลค่า ข้าวที่ได้เกษตรกรผลิตจะนำมาสีแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุสูญญากาศเพื่อจำหน่ายไปยังตลาด
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นับเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้เกษตรกรสูงขึ้น มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานและคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวได้ดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยมุ่งคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ดีเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มพูนรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายสมใจ ม่วมกระโทก ประธาน”กลุ่มนาแปลงใหญ่”ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ก่อนที่จะมารวมกลุ่มเกษตรกรคือเมื่อก่อนรัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้งกลุ่มจึงได้รวมกลุ่มกัน 3 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 13 หมู่ 15 และหมู่ 18 ที่อยู่ในตำบลพลับพลามีสมาชิก 100 ราย ปัจจุบันสมาชิกลาออกเหลือ 96 ราย เข้าร่วมโครงการ “นาแปลงใหญ่” เมื่อปี 2560
พอจัดตั้ง “กลุ่มนาแปลงใหญ่”แล้ว จึงได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2560 เช่นเดียวกัน “กลุ่มนาแปลงใหญ่”ตำบลพลับพลา ปลูกข้าว 1 รอบต่อปี ปลูกข้าวพันธุ์มะลิ 105 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมามาสนับสนุน โรงสีข้าวจำนวน 1 เครื่อง เครื่องซีลข้าว จำนวน 3 เครื่อง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องชั่งดิจิตอลจำนวน 1 เครื่อง นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ภายในกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ข้าวที่ได้เกษตรกรผลิตจะนำมาสีแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุสูญญากาศเพื่อจำหน่ายไปยังตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และจำหน่ายทางเพจ Face Book ชื่อ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุยอ หมู่ที่ 18 ตำบลพลับพลาส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าว ทางกลุ่ม MOU กับทางโรงสีข้าว จำหน่ายให้กับโรงสีข้าว
นอกจากนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้เข้ามาส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ดีให้กับกลุ่ม 3 ปี นำมาให้กลุ่มผลิตไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ และนำไปจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อนำเงินที่ได้มาไว้บริหารจัดการภายในกลุ่ม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ยังเข้ามาส่งเสริมให้ทางกลุ่มเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดอีกด้วย โดยนำเงินทุนที่ได้มาจัดซื้อ รถแทรกเตอร์ขนาด 57 แรงม้า 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ส่งผลให้ทาง “กลุ่มนาแปลงใหญ่”ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย นครราชสีมา มีการผลิตข้าวที่ได้คุณภาพ เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่มกันในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นอีกหนึ่ง “กลุ่มนาแปลงใหญ่”ที่ประสบความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยก็ว่าได้

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/490076

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 135

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon