×

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ และงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์

Please enter correct URL of your document.

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย โดยคุณพรศิลป์พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคม และสมาชิกภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย อธิการบดี

เพื่อลงนามในพิธีลงนาม “การลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์” และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต และร่วมหารือแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทย

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้ที่ลิ้งก์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-lzTPAbadRXTN8C7g2EhzbxfuySbRCA6zY_2lAtc5gCTTYg/viewform

หรือเข้ารับฟังผ่าน Facebook Live: https://th-th.facebook.com/jgseecee/

ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย ประกอบด้วย:

1.สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 2.สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3.สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 4.สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 5.สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง 6.สมาคมสัตวแพทย์สัตว์น้ำไทย 7.สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ 8.สมาคมการค้าเมล็ดพันธ์ไทย 9.สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน 10.สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (ส.อ.น.ท.) 11.สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย 12.สมาคมกุ้งไทย

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 128

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 373

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon