×

การเปลี่ยนแปลงอากาศโลก

Please enter correct URL of your document.

(CNN) ช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมอุณหภูมิโลกปรับไปตามธรรมชาติเป็นระยะยาวนานหลายพันปีแต่ก็ไม่เคยเกิน 300 ส่วนต่อล้านส่วนเป็นเวลายาวนานถึง 8 แสนปี สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนนี้เกิดจากน้ำมือมนุษย์ การปรับเปลี่ยนอากาศโดยธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นช้าๆเมื่อเปรียบเทียบกับที่เกิดขึ้นโดยผีมือมนุษย์ชนิดเป็นพันๆปีต่อร้อยปีหรือน้อยกว่าเลยทีเดียว ห้าปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่โลกร้อนที่สุด(นับตั้งแต่ปี 1850) และหากนับถึงปี 2001 แล้วจะมีถึง 18 ใน จำนวน19 ปีที่มีอุณหภูมิที่ร้อนสูงสุด แนวโน้มความร้อนของโลกนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 1970 และส่งผลกระทบคือ: 1 น้ำแข็งขั้วโลกละลาย 2 ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง 3 มหาสมุทรอุ่นขึ้น 4 ผลกระทบต่อสุขภาพ อ่านเพิ่มhttps://edition.cnn.com/2019/09/04/us/climate-change-science-101-basics/index.html

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 135

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon