×

News

Category: ข่าวทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร หารือ กรมควบคุมมลพิษ แนวทางการใช้ มาตรการ GAP แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรกรรม

กรมวิชาการเกษตร หารือ กรมควบคุมมลพิษ แนวทางการใช้ มาตรการ GAP แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรกรรม นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประชุมร่วมกับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หารือมาตรการแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ ทุกหน่วยงานเข้มข้นแก้ฝุ่น PM 2.5 ตามแผนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามบัญชานายกรัฐมนตรี พลเอก

กรมวิชาการเกษตร จับมือเอกชนวิจัยชุดข้อมูลลดก๊าซเรือนกระจกของพืชเศรษฐกิจ

กรมวิชาการเกษตรเตรียมขยับตัวเป็นองค์กรรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน ภายใต้นโยบายของรัฐบาลไทยที่วางเป้าหมายจะลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร (กวก.) ให้ความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร จึงเตรียมพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้เพื่อปรับบทบาทของกรมขึ้นเป็นองค์กรรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้ลงนามความร่วมมือ MOU กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาบุคลากรของกรมให้รองรับพันธกิจดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันไทยมีโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย T-VER (Thailand

4 สมาคมจับมือเดินหน้าโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model (นาปรัง) นำร่อง 10 จังหวัด สยามรัฐ (siamrath.co.th)

4 สมาคมจับมือเดินหน้าโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model (นาปรัง) นำร่อง 10 จังหวัด สยามรัฐ (siamrath.co.th)https://siamrath.co.th/n/411987

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้อมูล

Information
ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon