×

8 องค์กร ภายใต้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองให้เป็น “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization)” จากคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

Please enter correct URL of your document.

ประกอบด้วย

  1. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 1, 2 และ 3
  2. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี 4
  3. บริษัท บี. ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  4. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (ศูนย์รวบรวมไข่กบินทร์บุรี)
  5. บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด
  6. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานลพบุรี)
  7. บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (เซ็นทรัลคิทเช่น)
  8. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กรภายในปี 2593 (Carbon Neutrality / Net Zero Emission by 2050) ตลอดจนสนับสนุนนโยบายของประเทศไทย และเป้าหมายของประชาคมโลกภายใต้ความตกลงปารีส ผ่านการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยในฐานะองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก จำนวน 48 องค์กรที่ผ่านการับรอง ในงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยประจำปี 2565 “Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality/Net Zero Emission” ที่จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลแห่งประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network-TCNN) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรสมาชิกเครือข่าย TCNN เข้าร่วมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) อีกด้วย

Betagro #SustainableLife #WorldClassIntegratedFoodCompany #เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 136

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon