×

โอกาสสุดท้าย?

Please enter correct URL of your document.

ปรากฏการณ์อากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงที่ผ่านมานั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสนใจและเราอาจจะมีเวลาไม่ถึงทศวรรษที่จะต้องลดการปล่อยคาร์บอนจำนวนมากและโดยทันที เพื่อบรรลุเป้าหมายความร้อนไม่เกิน 1.5 องศา C ภายในปี 2050 ภารกิจที่จะต้องดำเนินการมีสามขั้นตอน 1 เก็บภาษีการปล่อยคาร์บอน 2 ประเทศพัฒนาจะต้อง “ลงขัน” ช่วยเหลือประเทศกำลังและด้อยพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยน ภาคเกษตรต้องมีมาตรการจำกัดการใช้น้ำ และ 3 การเปลี่ยนแปลงอากาศกระทบทุกประเทศ การปรับจะต้องเสมอภาคด้วยคือไม่เน้นประเทศและสถานที่ ดูเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/09/13/op-ed-we-have-a-final-opportunity-to-respond-to-climate-change.html

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 143

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 385

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon