×

อังกฤษกับการปรับตัว

Please enter correct URL of your document.

อากาศเปลี่ยนแปลงกระทบภาคเกษตรค่อนข้างมากเช่นความเสี่ยงในการจะเลือกปลูกชนิดของพืช การปล่อยก๊าซ Methanของปศุสัตว์ซึ่งจะกระทบต่อจำนวนสัตว์ในอนาคตแต่บางธุรกิจจะได้ประโยชน์เช่นกันคือธุรกิจไวน์ อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอากาศก็ยังลามไปถึงระบบห่วงโซ่การผลิตเช่นบราซิลซึ่งเป็นประเทศที่อังกฤษต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเป็นต้น นอกจากนั้นยังจะมีปัญหาเรื่องการใช้น้ำระหว่างภาคเกษตรและภาคบริโภค เพื่อให้ได้เป้าการเข้าสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2050 เทียบระดับการปล่อยฯของปี 1990 สภาฯได้ออกกฎหมาย Climate Change Act ในปี 2008 ซึ่งได้นำ”งบคาร์บอน”หรือ “Carbon Budgeting” กำหนดจำนวนการปล่อยคาร์บอนเป็นระยะ 5 ปี และในเดือนเมษายนปีนี้รัฐประกาศระยะที่ 6 ครอบคลุมปี 2033-2037เพื่อให้ลดคาร์บอนได้ถึง 78% ในปี 2035 (ขณะนี้อังกฤษอยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2022 อ่านเพิ่ม: https://www.cnbc.com/2021/08/31/britains-economy-is-already-seeing-rapid-change-due-to-climate-change.html

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 128

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 374

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon