×

คำว่า “ความยั่งยืน”

Please enter correct URL of your document.

คำนี้คงไม่ได้หมายถึงการทำธุรกิจที่ได้กำไรอย่างยั่งยืนแต่หมายถึงการทำธุรกิจที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเกิดอันตรายต่อมนุษยชาติ พืชและสัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ประเทศทั่วโลกจึงกำลังจะกำหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases) ต่อหน่วยสินค้าและบริการ เพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกร้อนเกิน 1.5 องศา C ในปี ค.ศ. 2050 เนื่องจากประเทศในโลกนี้มีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีไทยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทยคือต้องติดตามข่าวสารและ/หรือเข้าร่วมกับองค์กรเอกชนและรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษา วิจัย กำหนดกลยุทธ์ โครงการโดยไม่ชักช้า

พรศิลป์ 7 สิงหาคม 2564

บทความที่คุณน่าจะสนใจ

จดหมายข่าวสำนักงานปศุสัตว์ยั่งยืน  ฉบับที่ 10 ประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

ไฮไลท์หัวข้อ การพัฒนาวัตถุดิบยั่งยืน การเตรียมความพร้อมการพัฒนาวัตถุดิบ ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาวัตถุดิบ กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์ 135

จดหมายข่าวปศุสัตว์ยั่งยืน ปีที่2: ฉบับที่9: เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567

🔥 ไฮไลท์หัวข้อ♦️ความคืบหน้ากิจกรรมความร่วมมือ (คณะทำงานTSFR,ภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย และภาคีข้าวคาร์บอนต่ำไทย)♦️ความร่วมมือกับ USSEC♦️กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 378

📣 Victam Asia & Grapas Asia 2024:
*ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ
(fire)หัวข้อ: ทิศทางของการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2024 ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง MR 212-213 ชั้น2 ไบเทคบางนา พลาดไม่ได้กับประเด็นร้อน:แนวทางการลดคาร์บอนในการผลิตอาหารสัตว์ มาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรมการผลิตฯ สัมนาเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปลภาษาอังกฤษ แบบ simultaneous 🎯และเชิญเข้าชมงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตชั่นนำจากทั่วโลก ในงาน Victam Asia

ราคา

Price
วัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อเดือน

ข้อมูล

Information
ประชากรสัตว์เเละภาษี

กฏระเบียบ

Rules and Regulations
พรบ.

บทความ

Research and Articles
งานวิจัยเเละอื่นๆ

Right Menu Icon